Organizers

International Organizing Committee

Susanne Lucas – Chair

Executive Director, WBO

Susanne Lucas – Chair

Executive Director, WBO

MichelAbadie

Michel Abadie – Co-Chair

President, WBO
Executive Director, Bamboo for Planet

Michel Abadie – Co-Chair

President, WBO Executive Director, Bamboo for Planet

Guillermo Mortera

Guillermo Mortera

Executive Director, Es Bravo

Guillermo Mortera

Executive Director, Es Bravo

Nguyen Manh Tuan

Tuan Nguyen

Architect, Zyscovich Architects

Tuan Nguyen

Architect, Zyscovich Architects

National Organizing Committee

甘銘源

Kan Ming-Yuan – Chair

Taiwan Bamboo Society, President

Architect, D.Z. Architects & Associates

Kan Ming-Yuan – Chair

Taiwan Bamboo Society, President Architect, D.Z. Architects & Associates

唐麗芳

Tang Li-Fang – Co-Chair

Taiwan Bamboo Society, Founding president

World Bamboo Ambassador

Tang Li-Fang – Co-Chair

Taiwan Bamboo Society, Founding president World Bamboo Ambassador

林雋雅

Lin Chuan-Ya – 12WBC Secretariat

Taiwan Bamboo Society, Secretary

Lin Chuan-Ya – 12WBC Secretariat

Taiwan Bamboo Society, Secretary

謝文英

Hsieh Wen Ying – 12WBC WBC Treasurer

Taiwan Bamboo Society, Accountant

Hsieh Wen Ying – 12WBC WBC Treasurer

Taiwan Bamboo Society, Accountant

蔡美文

Tsai Mei-Wen- Curator

Taiwan Bamboo Society

Tsai Mei-Wen- Curator

Taiwan Bamboo Society

Wang Wen-Chih – Curator

Taiwan Bamboo Society, Artist

Wang Wen-Chih – Curator

Taiwan Bamboo Society, Artist

Technical Committee Members

Chongtham, Nirmala

Nirmala Chongtham

Researcher, Panjab University

Technical Committee Chair

Nirmala Chongtham

Researcher, Panjab University Technical Committee Chair